INFOGRAFIK / IJ, ML / TEKST / HELENE KRISTINE HOLST 
Det hybride raketsystem gør brug af et flydende iltningsmiddel og fast brændsel.