11.000.000.000
Se de forskellige landes forventede befolkningstal, som de fremgår af FN’s fremskrivning til år 2100.
Verdens befolkning anno 2100
Murens anatomi
INFOGRAFIK / IDA JERICHOW     FOTO / SCANPIX / IRIS       TEKST / PHILLIP SUNE DAM
Klik her
Se andre grafikker
Fremtidens flygtninge- og migrantstrømme vil ikke alene skyldes krig, men også et øget pres på naturens ressourcer som følge af bl.a. klimaforandringer og befolkningstilvækst. 
8
Nord-amerika
2050
10
Stillehavs-området
2100
12
Afrika vil vokse og Europa kommer til at krympe
0
Afrika
2
Asien
4
Europa
Mia. personer
Afrikas befolkningstal står til at blive mere end tredoblet frem mod år 2100. På verdensplan vil befolkningstilvæksten være på 2,4 mia. mennesker fra i dag til 2050. Heraf vil Afrika stå for 1,3 mia. mennesker. Sådan lyder FNs forventninger i den seneste prognose. Asien – verdens nuværende mest folkerige kontinent – vil have faldende befolkningstal fra 2050 og frem. Også Europa vil ifølge FNs fremskrivning have færre indbyggere end i dag – både i 2050 og i år 2100.
6
Latin-amerika
2015
Hele verden
Alle
Befolkningstilvækst i år 2100.
24 - 0 pct. 
Under -25 pct. 
0 - -25 pct. 
299 - 100 pct. 
Over 300 pct. 
Procentvis ændring i forhold til 2015
99 - 25 pct. 
Tryk på kasserne
Befolknings- tilvæksten i tal
11
Prognose for år 2100
3
7
År 0:
2000
10,85 mia. mennesker på Jorden
Ca. 170 mio. mennesker på Jorden
9
Der er ca. 7,3 mia. mennesker på Jorden
1
5
Antal mia. mennesker
200.000 år f.v.t.
1760:
1000
De første homo sapiens udvikler sig i afrika
Den industrielle revolution starter, ca. 770 mio. mennesker på Jorden
Befolkningstilvæksten gennem tiden