LønRina Ronja Karis løn i Europa-Parlamentet samt en oversigt over den partiskat, hun hver måned betaler af sin løn til Folkebevægelsen mod EU.
Berlingske Grafik: Marie Lind / Tekst og research: Martin Borre og Thomas Søgard Rohde
God fornøjelse!
Vi har samlet nogle af de vigtigste bilag i en mappe, så du selv kan bladre rundt.  Her kan du finde lønsedler og oversigter over Rina Ronja Karis adgang til EU-midler, og du kan se bilag for meget af det, hun bruger pengene på.  Vi har sorteret kraftigt i de mange hundrede bilag, så du ikke farer vild i dem.
Gå på opdagelse i  Rina Ronja Karis bilag
BlyantspengeAlle parlamentarikere får omkring 32.000 skattefrie kroner om måneden. Pengene skal dække kontorleje og drift af kontor som telefon, kopimaskiner og computere i medlemslandet. Der er ingen krav til dokumentation. Rina Ronja Kari sender alle pengene videre til Folkebevægelsen mod EU, der bruger dem på at drive sit kontor i København.
Gruppemidler (400-midler) De forskellige partier, der er valgt ind i parlamentet, samler sig i grupperinger. Grupperne har adgang til støtte fra Europa-Parlamentet, som de enkelte partier bruger til at fremme gruppens synspunkter i forhold til EU. Rina Ronja Kari har fra 1. juni 2014 til 1. oktober 2016 (28 måneder) fået 131.584,27 euro, ca. 979.000 kr.
Partimidler De folkevalgte partier indgår også i partigrupperinger, der ligesom grupperne får penge af EU. Sammen med det fælles europæiske parti EUD har Folkebevægelsen mod EU lavet flere aktiviteter, som har været helt eller delvist finansieret af EUD. I 2016 frem til 1. november har støtten været på 121.281,51 euro, ca. 902.063 kroner.
Sekretariatsgodtgørelse Parlamentarikerne må bruge op til 280.000 euro om året på at ansætte assistenter til det parlamentariske arbejde. Eventuelt overskydende beløb skal betales tilbage. Beløbet må kun bruges til at ansætte assistenter i parlamentet og i Danmark.  I 2015 brugte Rina Ronja Kari 253.425 euro, ca. 1.884.924 kr.
Diæter og rejsegodtgørelse Europaparlamentarikerne får 306 euro i diæter for hvert møde, de indskriver sig til. Rina Ronja Kari har frem til 1. november i år fået diæter for 19.890 euro, ca. 147.000 kr. og 10.546,67 euro, ca. 72.000 kr., i rejsegodtgørelse, der gives som tilskud til rejser til Europa-Parlamentet og Strasbourg. Penge fra både diæter og rejsegodtgørelse er skattefrie, og der er ingen krav til dokumentation.
Gå på opdagelse i Rina Ronja Karis bilag
Berlingske Grafik: Marie LindTekst og research: Martin Borre og Thomas Søgard Rohde
Diæter og rejsegodtgørelse EP-medlemmerne får 306 euro i diæter for hvert møde, de indskriver sig til. Kari har frem til 1. nov. i år fået 19.890 euro, ca. 147.000 kr. i diæter og 10.546 euro, ca. 72.000 kr., i tilskud til rejser til Europa-Parlamentet og Strasbourg. Begge ydelser er skattefri og uden krav til dokumentation.
BlyantspengeAlle EP-medlemmer får ca. 32.000 skattefri kroner om måneden. De skal dække kontorleje og drift som telefon, kopimaskiner etc. i medlemslandet. Der er ingen krav til dokumentation. Kari sender pengene videre til Folkebevægelsen mod EU, der bruger dem på at drive sit kontor i København.
Gruppemidler (400-midler) De forskellige partier, der er valgt til parlamentet, samler sig i grupper. Grupperne får støtte fra Europa-Parlamentet, som de enkelte partier bruger til at fremme gruppens synspunkter i forhold til EU. Rina Ronja Kari har fra 1. juni 2014 til 1. oktober 2016 fået 131.584,27 euro, ca. 979.000 kr.
Partimidler De folkevalgte partier indgår også i partigrupperinger, der ligesom grupperne får penge af EU. Sammen med partigrupperingen EUD har Folkebevægelsen mod EU lavet aktiviteter helt eller delvist finansieret af EUD. Frem til 1. nov. I år har støtten været 121.281,51 euro, ca. 902.063 kroner.
Sekretariatsgodtgørelse EP-medlemmerne må bruge op til 280.000 euro om året på at ansætte assistenter til det parlamentariske arbejde i parlamentet og i Danmark. I 2015 brugte Rina Ronja Kari 253.425 euro, ca. 1.884.924 kr.