1353
1461
KILDER /  GYLDENDALS DEN STORE DANSKE OG DANMARKSHISTORIEN.DK (AARHUS UNIVERSITET)
I 1815 blev hun gift med Prins Christian Frederik, den senere Kong Christian Vlll. Hun kunne ikke selv få børn, men tog sig godt af sin mands søn (den senere Frederik Vll) fra første ægteskab med Charlotte Frederikke af Mecklenburg- Schwerin. Udover det var hun beskæftiget i socialt arbejde med fattige og hjælpeløse børn. Hun var stor tilhænger af Grundtvigs fortolkning af kristendommen og fik oprettet en friskole, der arbejdede efter grundt- vigianske prinicipper. 
2000
Født:
Død:
I 1752 blev hun gift med livsnyderen Frederik V, der døde i 1766. Derefter valgte Juliane Marie en central politisk rolle i det magtvakuum, der opstod, fordi den nye regent, Christian Vll, var psykisk syg. Hun deltog således også i kuppet, der afsatteStruensee i 1772.
Christian V, Konge afDanmark og Norge
Frederik (1651-52)
1412
1521
Frederik Vlll, Prinsesse Alexandra, der blev dronning af Storbritannien, Prins Vilhelm, der blev konge af Grækenland, Prinsesse Dagmar, der blev russisk kejserinde, Prinsesse Thyra, der blev hertuginde af Cumberland og Prins Valdemar, der blev tilbudt tronen i Bulgarien, men afslog.
1796
Kong Gustav VI Adolf og Margareta af England. 
Forældre:
Anna Sophie,Kurfyrstinde af Sachsen
George, Prinsgemal af Storbritannien
Valdemar Atterdag  og Dronning Helvig. 
Kurfyrst Ernst af Sachsen og Elisabeth af Bayern-München.
I 1841 blev Louise gift med sin halvfætter Prins Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, der i 1863 blev kronet og fik titlen Kong Christian lX »Europas svigermor«, blev hun kaldt, fordi alle hendes børn blev gift ind i europæiske indflydelsesrige fyrstehuse.
INFOGRAFIK / IDA JERICHOW / NATHALIE NYSTAD / INA JACOBSEN        TEKST / NATHALIE NYSTAD / INA JACOBSEN        FOTO / WIKIPEDIA
Børn:
Ulrikke Eleonore, Dronning af Sverige
Hans, Ernst, Christian, Jakob, Elisabeth og Frantz.
Se andre grafikker
Dronning Sophie Magdalene
Dorothea Juliane
Christine af Sachsen blev gift med  Kong Hans i 1478. Perioden var  præget af ustabilitet under Kalmar- unionen. I 1501-02 ledede hun  forsvaret af Stockholms Slot, men  slottet måtte overgive sig, og  Dronningen blev taget til fange og  sad i fangenskab indtil 1503. Efter  hendes frigivelse blev hendes  ægteskab til en de facto seperation.
Kør fingeren over billederne eller træk i knappen
Dronning Margrethe ll, Prinsesse Benedikte og Prinsesse Anne-Marie.
Kronprins Frederik og Prins Joachim.
1751
1700
Som 15-årig blev Sophie Amalie gift med ærkebiskoppen af Bremen, der senere blev Kong Frederik lll. De blev i 1660 Danmarks første enevældige kongepar. Sophie Amalie var udadvendt, mens hendes mand var introvert. Hun holdt af at danse, træffe beslutninger for sin mand og at gå moderigtigt klædt. Hun fik de nyeste modetendenser importeret direkte fra Frankrig og kunne lide at gå på jagt – især efter svaner.
Grevinde Danner (Louise C. Rasmussen) 
1775
I 1935 blev hun gift med  Frederik lX, flyttede ind i  Frederik Vllls palæ på  Amalienborg og lærte hurtigt  dansk. Under den tyske  besættelse begyndte  Kronprinsesse Ingrid for alvor  at føle sig dansk, og hun  rådede sin svigerfar, Christian X, til ikke at opgive sine daglige rideture rundt i København. Rideturene blev et symbol på kongehusets tavse modstand mod den tyske besættelse. 
1770
Prins Frederik Ludvig af Wales og Augusta af Sachsen-Gotha.
1940
Markgrev Christian Henrik af Brandenburg-Kulmbach og Sophie Christiane af Wolfstein.
1874
Frederik Vl og Louise Augusta.
Frederik lX og Dronning Ingrid. 
Frederik V. og Louise.
Dronning Dorothea
Den ugifte tjenestepige Juliane Caroline Rasmussen.
Margrethe ll blev i 1972 den første danske dronning indsat  efter kvindelig arvefølge, gjort muligt ved grundlovs- ændringen i 1953. Dronningen har en række forskellig-  artede opgaver. Hun kan ikke handle politisk alene, men de  love, Folketinget vedtager, er først gyldige, når hun og den  pågældende fagminister har underskrevet dem. Når nye  regeringer skal konstitueres, skal partilederne forbi  Dronningen for at rådgive hende om, hvordan regeringen  skal sammensættes. Herefter udpeger Dronningen, hvem  der skal lede dannelsen af en ny regering. Udover  opgaverne i Folketinget står Dronningen for statsbesøg.  Hun er hvert år repræsentant for den danske stat ved  begivenheder i både ind- og udland. Desuden er hun ifølge  loven Forsvarets øverstbefalende, selvom det ansvar i  praksis tilfalder forsvarschefen.
Dronning Caroline Mathilde
Dronning Margrete 1
I 1721 blev hun gift med den senere Christian Vl. Begge var stærkt religiøse, indadvendte og sky. Og netop lukketheden sammenholdt med et ekstravagant forhold til penge gjorde, at Sophie Magdalene  aldrig opnåede den store popularitet. Man mente, at hun ødslede med pengene. Sophie Magdalene led livet igennem af hovedpine, tandsmerter, ondt i ørerne, svimmelhed og »hjerteangst«.
1511
Danske dronninger gennem tiden
En søn med Carl Berling. 
Margrethe ll blev i 1972 den første danske dronning indsat efter kvindelig arvefølge, gjort muligt ved grundlovsændringen i 1953. Dronningen har en række forskelligartede opgaver. Hun kan ikke handle politisk alene, men de love, Folketinget vedtager, er først gyldige, når hun og den pågældende fagminister har underskrevet dem. Når nye regeringer skal konstitueres, skal partilederne forbi Dronningen for at rådgive hende om, hvordan regeringen skal sammensættes. Herefter udpeger dronningen, hvem der skal lede dannelsen af en ny regering. Udover opgaverne i Folketinget står Dronningen for statsbesøg. Hun er hvert år repræsentant for den danske stat ved begivenheder i både ind- og udland. Desuden er hun ifølge loven Forsvarets øverstbefalende, selvom det ansvar i praksis tilfalder forsvarschefen. 
Af hensyn til en alliance mellem Danmark og Storbritannien blev hun i 1766 gift med sin fætter Christian Vll, som var mentalt ustabil. Hun indledte en affære med Kongens livlæge, Struensee, og de to planlagde at overtage regeringsmagten fra hendes mand. Det endte galt, og hun blev arresteret, afsat som dronning, hendes ægteskab med kongen blev opløst, og hun blev afskåret fra kontakt med sine to børn. Tilmed blev hun landsforvist til den tyske by Celle, hvor hun døde af skarlagensfeber som 23-årig.
1817
Dronning Sophie Amalie
1571
Dronning Margrethe ll
1815
Først fik hun barn med en Berlingske-arving (Carl Berling) dernæst blev hun gift med hans ven, kong Frederik Vll uden ret til at bære titlen dronning. Hendes egentlige navn var Louise C. Rasmussen. Hendes baggrund som almindelig borger (og balletdanser) gjorde hende til genstand for store stridigheder i og omkring Hoffet. I 1873 grundlagde hun stiftelsen for ubemidlede kvinder af arbejderklassen – organisationen Danner, tidligere kendt som Grevinde Danner Stiftelsen.
1898
1729
1628
Hertug Magnus af Sachsen-Lauenburg og Cathrine af Braunschweig-Wolfenbüttel.
Der har været mange danske dronninger, men kun Margrete l og Margrethe ll har regeret over danmark. De andre har været dronninger i kraft af deres ægteskab. Alligevel har de været betydningsfulde i deres samtid, politisk eller kulturelt, og dermed også i historien. Vi trækker her det store dronningekort – med de to Margrether og ti farverige førstedamer derimellem.
Dronning Caroline Amalie 
Landgreve Wilhelm af Hessen-Kassel-Rumpenheim og Prinsesse Charlotte af Danmark.
1685
Anna, Frederik ll, Magnus og Hans.
Murens anatomi
Hertug Ferdinand Albert II af Braunschweig-Wolfenbüttel og Antoinette Amalie af Braunschweig-Wolfenbüttel.
Dronning Ingrid 
I 1525 blev hun gift med Hertug Christian af Slesvig og Holsten, der senere blev Kong Christian lll. Hun blev kronet samtidig med Reformationens indførelse i 1536. Efter Kongens død i 1559 fik hun tildelt Sønderborg Slot og Koldinghus, som hun styrede med hård og nærig hånd. Godserne steg således betydeligt i værdi, og i det hele taget fremstod hun som en stærk og gudfrygtig renæssancedronning.
1881
Dronning Louise
Dronning Juliane Marie
Frederikke Amalie, Hertugindeaf Slesvig-Holsten-Gottorp
Oluf
Dronning Christine
Hertug Frederik Christian af Augustenborg og Prinsesse Louise Augusta. 
1910
Arveprins Frederik.
Allerede som ti-årig blev Margrete gift med  Kong Håkon Vl af Norge. Da hendes far døde i  1375, fik Margrete politisk indflydelse, idet  hendes søn, Oluf, blev valgt til Konge af  Danmark. Fem år senere døde Håkon Vl, og  Oluf blev også konge over Norge. Til at styre i  hans navn blev nedsat en formynderregering,  hvori Dronningen sad. Kort efter Oluf blev  myndig, døde han. Herefter sikrede Margrete  sig magten som rigsstyrer i både Danmark og  Norge. Til at arve tronen i Norge blev Margretes  søsterdatters søn, Erik af Pommern, valgt. Han  var imidlertid også kun et barn, da han blev  kronet, hvorfor Margrethe regerede for ham,  indtil han blev myndig. Efter forhandlinger med  en gruppe indflydelsesrige svenske stormænd,  der havde gjort oprør mod deres konge, blev  Margrete gjort til rigsstyrer for Sverige på livstid.  Herefter blev Kalmar-unionen grundlagt.  Margrete l er gået over i historien som en af de  største regenter Danmark nogensinde har haft.
Hertug Georg af Braunschweig- Lüneburg og Anna Eleonore af Hessen-Darmstadt.
Vilhelmine Ernestine,Kurfystinde af Pfalz
Klik på billedet