Du er logget ind

Din profil kan bruges på Berlingske.dk, Business.dk og bt.dk, der alle er en del af Berlingske Media. Du kan altid logge ud eller opdatere dine oplysninger ved at klikke på dit profilnavn.

Frank Jensens højre hånd i opgør med kritisk vagthund

Her er historien om, hvordan topembedsmanden Claus Juhl og overborgmester Frank Jensen er havnet i slagsmål om de folkevalgtes og folkets indsigt og kontrol med landets mægtigste kommune.

Overborgmester Frank Jensen (th.) og Claus Juhl, adm. direktør i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune.
Overborgmester Frank Jensen (th.) og Claus Juhl, adm. direktør i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune.

2012 er kun lige blevet til 2013, da Københavns Kommunes topembedsmand, administrerende direktør i Økonomiforvaltningen, Claus Juhl, sender en mail til den konservative politiker Mogens Lønborg.

»Kommunens revisionsordning« står der i emnefeltet, og selv om titlen ved første øjekast synes tilforladelig – ja grænsende til kedelig – bliver mailen startskuddet til et opgør om kontrollen med et budget på godt 47 mia. kroner og flere end 40.000 medarbejdere, der er beskæftiget på landets største arbejdsplads, Københavns Kommune.

Et opgør, der langt fra er slut, og hvor en stribe politikere anklager kommunens øverste embedsmand for at forsøge at stække en uafhængig og kritisk vagthund, mens de folkevalgte er blevet kørt ud på et sidespor.

I centrum af stridighederne står kommunens Intern Revision, der har til huse på 3. sal i en bygning i Farvergade. Lige ved Københavns Rådhus, men fysisk adskilt fra kommunens magtcentrum - rådhusbygningen - af Vester Voldgade. Intern Revision er en uafhængig kontrolmyndighed, der blandt andet kigger kommunens syv forvaltninger efter i sømmene. Intern revision ledes af en revisionschef, der via et særligt udpeget revisionsudvalg alene refererer til de 55 folkevalgte politikere, der udgør Borgerrepræsentationen.

Denne model blev valgt for fem år siden for at sikre fuldstændig uafhængighed mellem revisionen og de forvaltninger, der var genstand for revisionens granskninger. Og det er som formand for det syv-mand store Revisionsudvalg, at Mogens Lønborg 2. januar 2013 modtager mailen fra kommunens mest magtfulde embedsmand, Claus Juhl.

»Kære Mogens. Godt nytår. Vedrørende kommunens revisionsordning vil jeg gerne orientere dig om følgende.«

Videre skriver Claus Juhl, at hans egen forvaltning, Økonomiforvaltningen, tager initiativ til en evaluering af den nuværende revisionsordning. Den vil altså af egen drift indstille til politikerne i Økonomiudvalget, at der skal foretages en evaluering af kommunens revision. Anledningen er, at den dispensation, som den nuværende ordning hviler på, skal forlænges, forklarer Claus Juhl i mailen. Omvendt mener kritikere, at anledningen benyttes som et figenblad for at knuse en kritisk og irriterende intern vagthund i kommunen.

Siden Københavns Kommune i 2009 indførte den interne revision, har revisionschef Kurt Wagner og hans 12 medarbejdere afsløret en stribe problematiske sager i landets suverænt største kommune med mere end 550.000 indbyggere.

Intern Revision har gang på gang været særdeles kritisk over for Socialforvaltningen i kommunen. Mest kendt i forbindelse med en storfamilie fra Amager, som Ekstra Bladet i en artikelserie udråbte til »Den mest kriminelle familie i Danmark«, hvor Intern Revision kritiserede håndteringen af familien og det faktum, at Socialforvaltningen i årene 2007-2011 brugte 17 millioner skattekroner på den omstridte familie.

Det var også Intern Revision, der i 2012 kunne afsløre, at flere end 1.500 medarbejdere i København var ansat i flere forvaltninger på en og samme tid. Rapporten, som blev omtalt på forsiden af Berlingske, havde kulegravet dobbeltansættelserne og fundet eksempler på medarbejdere, der havde sygemeldt sig på et job og gået på arbejde på et andet job i kommunen.

Men størst opsigt internt i kommunen vakte Intern Revisions fokus på gyldne håndtryk til en række topembedsmænd, der har haft såkaldte åremålsansættelser på tidsbegrænsede vilkår. I en række tilfælde har kommunen forlænget topembedsmænds ansættelser samtidig med, at de har fået en »fratrædelsesgodtgørelse« i forbindelse med udløbet af deres åremålsansættelse. En kontorchef i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fik eksempelvis udbetalt 919.000 kr. i fratrædelsesbeløb samtidig med, at han blev permanent ansat i forvaltningen. Den udbetaling var uretmæssig og i strid med reglerne, konkluderede Intern Revision i en rapport.

I 2010 fik kommunens chefjurist, Vibeke Iversen, knap 900.000 kroner i »fratrædelsesgodtgørelse«, da hendes åremålsansættelse i kommunen blev forlænget, og året efter fik administrerende direktør Claus Juhl ligeledes knap 900.000 kroner, da hans ansættelse blev forlænget. Fratrædelsesgodtgørelsen bragte i 2011 Claus Juhls samlede løn op på tre millioner kroner. Uden at lancere en egentlig undersøgelse finder Intern Revision dog ikke grundlag for, at reglerne skulle være overtrådt i forbindelse med forlængelserne af Claus Juhl og Vibeke Iversen ansættelser.

Disse to topembedsmænd i Københavns Kommune kommer til at spille en afgørende rolle i opgøret om Intern Revisions fremtid.

»Fratrædelsesgodtgørelserne« bringer Finn Rudaizky, næstformand i Revisionsudvalget og valgt ind i Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti, op i et læserbrev 3. november 2012 i Berlingske. Under overskriften »ulovlige millioner« kritiserer han de gyldne håndtryk. Læserbrevet medfører en skarp reaktion fra Claus Juhl, der omgående sender en mail til chefen for Intern Revision, Kurt Wagner, hvor han kræver en redegørelse for sagen. Kurt Wagner svarer Claus Juhl, at han ikke kan referere fra møder i revisionsudvalget, da møderne er fortrolige.

Flere borgerlige politikere kæder over for Berlingske læserbrevet om fratrædelsesgodtgørelserne sammen med den mail, der to måneder senere indleder et opgør med Intern Revisions uafhængighed.

»Sagen om de gyldne håndtryk til topembedsmændene i Frank Jensens egen forvaltning er den udløsende faktor for forsøget på at knuse Intern Revision,« siger Mogens Lønborg. Han er i dag ikke længere medlem af Borgerrepræsentationen.

Manden bag læserbrevet, Finn Rudaizky (DF), mener ligeledes, at kritikken af de gyldne håndtryk udløser opgøret.

»Intern Revision kritik mødte i stigende grad irritation hos Frank Jensen og Claus Juhl. Men fra det øjeblik, at der kommer offentlig omtale af Claus Juhls og chefjurist Vibeke Iversens egne lønforhold sker der en væsentlig ændring i forholdet til revisionen. Når jeg ser tilbage på forløbet i dag, er der ingen tvivl om, at det er lige præcis her, at opgøret med Intern Revision begynder,« mener Finn Rudaizky.

Claus Juhl er tidligere overborgmester Ritt Bjerregaards (S) opfindelse. Det var hende, der i 2006 udvalgte den dengang kun 41-årige daværende direktør for Økonomistyrelsen i Finansministeriet blandt striben af ansøgere, og siden Frank Jensen overtog (S) overborgmesterposten har de to kørt et tæt parløb. Der står stor respekt om den diskrete topembedsmand, der også tilskrives en stor del af æren for, at der er kommet bedre styr på økonomien i København, der i disse år oplever overskud på budgetterne og en markant vækst af tilflyttere.

Berlingske er taget på besøg på Claus Juhls højloftede kontor med udsigt over H.C. Andersens Boulevard fra anden sal på Københavns Rådhus. Striden om revisionsordningen og de forskellige synspunkter er ikke nye for ham. Intern Revision har rigtig nok har undersøgt fratrædelsesgodtgørelserne til en række topembedsmænd, men Claus Juhl pointerer, at hans lønforhold ikke var en del af det.

»Vi har i denne sag ageret ud fra saglige hensyn. Denne motivforskning om, at jeg skulle have handlet ud fra personlige motiver er en meget alvorlig anklage, som jeg må afvise på det kraftigste,« siger Claus Juhl.

»Mine lønforhold er offentlige, og alt er foregået efter bogen, og mig bekendt har mine lønforhold aldrig været behandlet af Intern Revision,« pointerer Claus Juhl.

Revisionen i Københavns Kommune varetages af to led: Intern Revision og den eksterne revision, som det private revisionsfirma Deloitte står bag. Deloitte baserer store dele af sin revision på netop arbejdet fra Intern Revision. I den sammenhæng er det helt afgørende, at den interne revision reelt er uafhængig, da den lovpligtige revision hos Deloitte ellers ikke kan basere sit arbejde på Intern Revisions revideringer. Et afgørende element i forhold til at holde regningen for den eksterne revision så lav som mulig.

Mogens Lønborg var frem til foråret 2013 formand for kommunens revisionsudvalg, og han har indædt kæmpet mod det, som han ser som et forsøg på at kvæle den interne revision.

»Man kører helt uden om de organer, det hele drejer sig, nemlig Revisionsudvalget med syv borgerrepræsentanter og Intern Revision. Det er rent embedsmandsvælde – og så på et område, der jo netop handler om de folkevalgte politikeres mulighed for at kontrollere embedsværket. Det er helt uhørt,« siger Mogens Lønborg.

Et eksempel på det kan man se, da chefjurist Vibeke Iversen 1. februar 2013 skriver til Statsforvaltningen og spørger om det er i overensstemmelse med reglerne, at politikerne i Økonomiudvalget kan beslutte en evaluering af ordningen.

Statsforvaltningen svarer, at det politiske udpegede økonomiudvalg ikke er afskåret fra at gennemføre en evaluering af kommunens revisionsordning. Men spørgsmålet rammer helt skævt, da det jo netop er embedsmændene i Økonomiforvaltningen og ikke politikerne i Økonomiudvalget, der har fremsat forslag om evaluering:

»Jeg havde meget svært ved at forstå, hvorfor det ikke var os folkevalgte, der skal sætte gang i denne proces. Det har været embedsmændene i Økonomiforvaltningen, der har været drivkræfterne bag denne proces,« siger Klaus Mygind, medlem af Borgerrepræsentationen for SF og medlem af revisionsudvalget:

»Det er meget principielt og vigtigt, at denne proces starter hos politikerne. Hovedpointen er, at Intern Revision er borgerrepræsentanternes kontrolorgan, og derfor har det været en skæv proces drevet af embedsmænd,« tilføjer SFeren.

På direktørkontoret understreger Claus Juhl, at alle skridt i opgøret om den interne revision har været forelagt politikerne i Økonomiudvalget, hvor hans egen chef, overborgmester Frank Jensen (S), sidder for bordenden.

Han peger på, at ordningen med en intern revision i København er enestående og derfor er etableret på dispensation fra Inderigsministeriet. Den dispensation skulle fornyes ved udgangen af 2013.

»Vi skal under alle omstændigheder sende en ny ansøgning om dispensation til Indenrigsministeriet. Vi lægger forskellige ting op til evaluering hele tiden, og for os har det været naturligt, at tage dette skridt, da vi skal genfremsende dispensationen. I kommunen foregår det hver dag sådan, at administration lægger beslutninger op til politikere. Også i denne sag,« siger Claus Juhl.

Han afviser kritikken om, at Revisionsudvalget er blevet tromlet i sagen.

»Det er Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, der beslutter organiseringen i kommunen.«

På et møde i Borgerrepræsentationen 14. marts bliver det endeligt besluttet, at Økonomiforvaltningen får ansvaret for, at der i første halvår af 2013 gennemføres en ekstern evaluering af kommunens revisionsordning. Det bliver kommunens husadvokat – Horten – der får opgaven.

Evalueringen lander i september 2013 og kommunens advokater inddrager interviews med blandt andet politikere, Intern Revision og topfolk i forvaltningerne.

Intern Revision (IR) roses i evalueringen for at have en »høj revisionsfaglig standard«, men rosen fra kommunens advokater hører hurtigt op:

»Vores interviews med forvaltninger mv. viser, at forvaltningerne ofte oplever, at anbefalingerne i IR’s undersøgelser ikke er tilstrækkeligt brugbare og operative, angiveligt fordi IR ikke indlever sig i den politiske virkelighed, som anbefalingerne skal indgå i,« står der blandt andet i den 39 sider lange evaluering, der ender med at lægge op til en ændret organisering af ordningen.

Netop den manglende forståelse for den politiske virkelighed på Københavns Rådhus medfører en skarp kommentar fra revisonschef Kurt Wagner, der i et svar til evalueringen 16. september konkluderer, at det ikke vil være »hensigtsmæssigt«, hvis revisionen skal påvirkes af den »politiske virkelighed«.

»Intern Revision har tillige en forpligtelse til at rapportere om væsentligt identificerede risici uden hensyntagen til, hvorledes disse budskaber modtages,« uddyber han i brevet 16. september.

Kurt Wagner stoppede ved udgangen af januar 2014 som chef for Intern Revision i Københavns Kommune til fordel for stillingen som revisionschef i Skatteministeriet.

Han advarer i dag overfor Berlingske mod at pille ved Intern Revisions uafhængighed.

»Intern Revision skal kunne gennemføre revisionen og rapportere om denne uden at de reviderede enheder indirekte eller direkte kan påvirke revisionens gennemførelse og omfang samt ikke mindst rapporteringen,« siger han og tilføjer:

»Intern Revision skal således have en uafhængig status i forhold til de funktioner i virksomheden, der er genstand for den udførte revision.«

Fra politisk hold er man mere direkte og kritisk overfor de ændringer, som evalueringen lægger op til.

»Man køber sin egen husadvokat til at lave en undersøgelse. Det er tydeligt, at evalueringen konkluderer det, som Økonomiforvaltningen har ønsket,« siger Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti.

Mogens Lønborg er som tidligere formand for Revisionsudvalget ikke blevet interviewet i evalueringen.

»Revisionen er politikernes mulighed for at kontrollere embedsværket – og når man så skal evaluere revisionsordningen, og hvordan arbejdet har fungeret i Revisionsudvalget, så snakker man næsten udelukkende med embedsmænd og går uden om formanden,« siger Mogens Lønborg.

Claus Juhl kalder kritikken »en fornærmelse« mod advokatfirmaet Horten.

»Vi har ikke haft noget at gøre med tilrettelæggelsen af evalueringen, og hvem, Horten har talt med. Vi har lavet kommisoriet, der er blevet besluttet af politikerne i Økonomiudvalget,« siger Claus Juhl og tilføjer:

»Vi har været utroligt tilfredse med den faglige kvalitet hos Intern Revision og Kurt Wagner. Evalueringen viser, at Intern Revision kunne blive bedre til at udøve konsulent-bistand. Det er jeg enig i,« siger Claus Juhl.

Evalueringen fra Horten munder ud i tre modeller for revisionsordningen i kommunen, som politikerne i Økonomiudvalget skal tage stilling til på et møde den 26. november.

En model, der er en fortsættelse af den nuværende, og to modeller, der i varierende grad giver Økonomiforvaltningen indblik i Intern Revisions arbejde. Efter et notat fra kommunens eksterne revisor Deloitte sår tvivl om den interne revisions uafhængighed bliver punktet dog udskudt på mødet den 26. november.

»Jeg forstår simpelthen ikke overborgmesterens meget stærke engagement i det her spørgsmål om revision,« siger Venstres Flemming Steen Munch og advarer mod at ændre ordningen:

»Reelt vil Økonomiforvaltningen få indblik i Intern Revisions arbejde. Der er dermed en overhængende risiko for, at de forvaltninger, der eksempelvis bliver underlagt en stikprøve-kontrol fra revisionen, vil få viden om det. De 100 procent vandtætte skotter vil være væk. Jeg har generelt stor tillid til vores embedsmænd, men jeg må advare mod, at man stækker den interne revision,« siger han.

Kurt Klaudi Klausen, der forsker i offentlig ledelse ved Syddansk Universitet, kalder hele forløbet »kompromitterende« for Københavns Kommune.

»Embedsmændenes rolle er – som altid – at de gør det, de formoder politikerne ønsker af dem. Vi kan ikke gisne om personlige motiver. Men dette emmer af intern magtkamp og interessekonflikter. Ved at trække Intern Revision ind under økonomiforvaltningen svækkes autonomien,« mener Kurt Klaudi Klausen og uddyber:

»Borgerne og politikerne har naturligvis en klar interesse i, at der foretages en kvalificeret intern revision, som afslører forhold, der bør rettes op på.«

Lars Kiertzner, revisor og chefkonsulent hos FSR – danske revisor, har også set på sagens dokumenter for Berlingske. Han understreger, at han udtaler sig helt generelt om de faglige kriterier for, at den interne revision kan betragtes som uafhængig af forvaltningen.

»Placering under økonomiforvaltningen vil i den sammenhæng være helt ødelæggende herfor - så vil der være tale om det, der kaldes en controllerfunktion, altså en funktion som en almindelig medarbejder med kontrolopgaver i en økonomiafdeling,« siger Lars Kiertzner.

Han påpeger, at uafhængigheden er er helt afgørende.

»Uafhængighed er afgørende for den eksterne revisors anvendelse af intern revisors arbejde, men jo også i bredere forstand for de folkevalgtes tillid til, at de dybdegående undersøgelser er foretaget uafhængigt af forvaltningerne,« siger Lars Kiertzner.

Claus Juhl afviser, at de foreslåede ændringer af kommunens revisionsordning på nogen måde er et forsøg på at knuse Intern Revision. Han peger på, at man ikke kan sammenligne en kommune med staten, da det i kommunerne er politikerne i udvalgene, der i sidste ende træffer afgørelserne. Og at revisionen dermed skal være uafhængig af både embedsmænd og politikere.

»Jeg er enig i, at denne sag handler om uafhængighed, og vi skal have en uafhængig revisor. Vi er den eneste kommune med denne ordning, og for os har det været vigtigt at sikre ordningen fremadrettet. Det er den eksterne revisor Deloitte, der i sidste ende udfører den uafhængige lovpligtige revision. Og det fremgår af Indenrigsministeriets regler, at det derfor er Deloitte, der skal varetage revisionen af kommunens regnskaber og beslutninger. Den interne revision må gerne hjælpe Deloitte, men det er i sidste ende Deloitte, der skal stå på mål for revisionen. Det er reglerne,« siger Claus Juhl.

På Rådhuset i København har en ny Borgerrepræsentation og et nyt Revisionsudvalg netop konstitueret sig. Ny formand for revisionsudvalget er Frank Jensens partifælle Lars Weiss. Indtil videre har ændringen af revisionsordningen ikke været på dagsordenen hos politikerne, men det ventes, at sagen vil blive sat på dagsordenen i løbet af foråret.

Mogens Lønborg mener, at der har været både en interesse fra embedsværket og fra Frank Jensen i at få kontrol over Intern Revision:

»Når embedsværket – med Frank Jensen i ryggen – så groft har interveneret på politikkernes bane og undermineret Revisionsudvalgets og Intern Revisions autoritet – og det i en sag, der netop handler om politikernes mulighed for at udøve kontrol med embedsværket – har det været min pligt at reagere og stå vagt om revisionens uafhængighed af embedsværket. Jeg har i hele forløbet forsøgt at besvare de angreb, der har været rettet mod udvalget og revisionen. Det var min pligt. Ikke bare som formand for Revisionsudvalget men også som borgernes repræsentant i bystyret.«

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på Berlingske.dk skal du tillade visning af annoncer på Berlingske.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer Berlingske.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.