Nordisk Råd vil fremme samarbejde om cybertruslen

De nordiske lande skal være bedre til i fællesskab at imødegå truslen fra digitale angreb, mener Nordisk Råd.

Et styrket nordisk cyberberedskab kan være med til at forebygge alt fra sikkerhedsbrister i netbanken til store terrorangreb. Det mener det nordiske samarbejdsorgan Nordisk Råd, som advarer mod det stigende problem, digitale trusler og angreb udgør i de nordiske samfund.

I anbefalingen nævnes som eksempel den sikkerhedsbrist, danske brugere af netbanker oplevede i januar som følge af et problem med programmet Java. Men et styrket samarbejde kan også være med til at forebygge langt mere alvorlige hændelser.

Præsidenten for Nordisk Råd, norske Marit Nybakk, fremhæver tragedien på Utøya som en hændelse, der udstillede brugen for et bedre beredskab.

»Den 22. juli blev vi i Norge meget bevidste om behovet for at forbedre sikkerheden i samfundet på flere forskellige niveauer,« siger Marit Nybakk i anbefalingen.

Andre stater udgør den største trussel

Truslen fra cyberangreb er ellers i høj grad et nationalt anliggende. I Danmark blev der i 2009 oprettet en enhed, som skal vurdere den digitale trussel mod landet og reagere i tilfælde af angreb.

GovCERT, som enheden hedder, er en del af Center for Cybersikkerhed, som har et årligt budget på omkring 50 millioner kroner.

Centret, som hører under Forsvarsministeriet, vurderede i den seneste rapport fra januar, at den største trussel udgøres af statslige aktører som for eksempel udenlandske efterretningstjenester.

»Det er meget sandsynligt, at udenlandske efterretningstjenester på kort og mellemlangt sigt fortsat vil indsamle dansk intellektuel ejendom og strategisk viden om Danmarks politiske, militære, økonomiske og samfundsmæssige forhold,« hed det i rapporten.

Mest læste