Vestager roser nøjsomme kommuner

Landets kommuner overholder de økonomiske rammer, som er aftalt med regeringen for 2013, og det er afgørende for dansk økonomi, lyder det fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

Arkivfoto.
Arkivfoto.

Kommunerne bruger ikke flere penge end aftalt på service og anlæg, viser en foreløbig opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og økonomi- og indenrigsministeren opfordrer dem til at holde kursen.

- Kommunerne er en afgørende del af det danske samfund og i den samlede offentlige økonomi. Derfor er det afgørende for, at udviklingen i dansk økonomi ikke skrider, at kommunerne holder de samlede rammer i økonomiaftalen. Kommunerne har ydet en stor indsats for at få det til at lykkes, og jeg vil gerne kvittere for, at kommunerne tilsyneladende har løst opgaven. Nu gælder det om at holde den ansvarlige kurs og holde budgetterne i 2013 og i de kommende år, siger Margrethe Vestager.

Selv om samtlige 98 kommuner har oversteget økonomiaftalens anlægsniveau med en halv milliard kroner, rammer de ifølge ministeriets tal alligevel 2013-målskiven. Det skyldes, at kommunerne samtidig budgetterede med 231 milliarder kroner til service, hvilket er 0,6 milliarder kroner under rammen i økonomiaftalen.

- Generelt har det været en stor udfordring at få tingene til at hænge sammen inden for de aftalte rammer på grund af det generelle pres på de kommunale udgifter. Men kommunerne har haft et tæt samarbejde om budgetlægningen for 2013, og resultatet for drift og anlæg overholder samlet den aftale, som kommunerne har indgået med regeringen, siger Erik Nielsen (S), formand for KL.

- Men kommunerne er i gang med en omlægning af velfærdsproduktionen, som kræver investeringer i de fysiske rammer, og derfor er anlægsbudgetterne for 2013 heller ikke et udtryk for det behov, som kommunerne reelt har. Så KL vil derfor arbejde for et højere anlægsniveau fremadrettet, tilføjer han.

Det forventes desuden, at udgifterne til dagpengeområdet vil blive cirka 800 millioner lavere end forudsat, men først til januar 2013 - hvor de endelige budgettal er klar - kan man slå fuldstændigt fast, hvorvidt kommunernes budgetter har overholdt økonomiaftalen.

Mest læste