Venstre ser positivt på 37 timers skoleuge

Karen Ellemann (V) ser muligheder i regeringens forslag om 37 timers ugentlig undervisning i folkeskolen. Blandt andet giver de mange timer mulighed for at give danske skoleelever et tredje fremmedsprog, mener hun.

Fra flere sider bliver regeringens folkeskoleudspil kritiseret, inden det er blevet præsenteret officielt. Hos Venstre ser man imidlertid positivt på flere elementer, navnlig muligheden for at give danske elever bedre sprogkundskaber.

- Vi er meget glade for, at regeringen nu vil sætte ind med engelsk fra 1. klasse. Danmark halter bagefter, når det kommer til andet og tredje fremmedsprog. Vi er et lille sprogområde og i konstant samhandel med udlandet, og for at det fortsat skal være succesrigt, skal kommende generationer også mestre fremmedsprog, siger Karen Ellemann.

Derfor vil venstre gøre andet sprog obligatorisk mellem 4. og 6. klasse, og alle skoler skal have mulighed for tredje fremmedsprog mellem syvende til niende klasse. De 37 timer, som regeringen ønsker i skoleskemaet, skaber plads til det ekstra fremmedsprog, mener Karen Ellemann.

- Hele udspillet bunder i, at vi får flere timer til rådighed. For udskolingselever betyder det, at man tilbringer 37 timer om ugen på skolen, og det rummer plads til, at man kan få et tredje fremmedsprog, siger hun.

Hun understreger dog, at alle 37 timer ikke skal foregå som klassisk klasseundervisning:

- Det vigtigt at vi i Danmark giver den en skalle med hensyn til sprog, men vores udgangspunkt er, at 37 timer ikke skal være 37 timer klassisk kateterundervisning. Der skal være en langt større vekselvirkning mellem teori og praksis. Virkeligheden skal komme tættere på folkeskolen og omvendt.

Den ekstra tid i skolen, må dog ikke blive på bekostning af foreningslivet, understreger Karen Ellemann. Derfor vil Venstre gå til forhandlingerne med et ønske om, at der også bygges bro til det frie foreningsliv.

Regeringen forventes at fremlægge hele udspillet til folkeskolereformen tirsdag. Den del af udspillet, der lægger op til, at danske skolebørn skal have længere skoledage, kom allerede frem i den forløbne uge i Berlingske.

Mest læste