Regeringen vil give ret til dobbelt statsborgerskab

Det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab, mener regeringen, som har nedsat et arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne.

Hidtil har det i meget begrænset omfang været muligt at opnå dobbelt statsborgerskab i Danmark. Det vil regeringen ændre på og har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan nye regler om dobbelt statsborgerskab skal udmøntes. Det oplyser Justitsministeriet.

- Dobbelt statsborgerskab er et emne, der berører mange mennesker med bopæl både i og uden for Danmark. Danmark er et moderne samfund i en international verden, og regeringen ønsker derfor, at det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab, meddeler justitsminister Morten Bødskov (S) på ministeriets hjemmeside.

En ændring af reglerne om dobbelt statsborgerskab vil kræve en gennemgang af Danmarks internationale forpligtelser på området. Ligesom det blandt andet kan være nødvendigt at foretage ændringer i indfødsretsloven.

Der har hidtil været meget begrænsede muligheder for at opnå dobbelt statsborgerskab i Danmark. Det gælder blandt andet personer, der er født med dobbelt statsborgerskab. Det er eksempelvis børn født af danske forældre i et land, hvor børnene også automatisk får dette lands statsborgerskab ved fødslen. Eller børn der fødes af forældre med forskellig nationalitet, oplyser Justitsministeriet.

Arbejdsgruppen er skabt på tværs af Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Gruppen skal komme med forslag til, hvordan reguleringen fremadrettet kan udformes.

Derudover skal det overvejes, hvilke konsekvenser, ændringerne bør få for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab i et andet land. Herunder om der bør indføres overgangsregler, som giver disse borgere mulighed for at generhverve deres danske statsborgerskab.

Mest læste