Ombudsmanden rejser spørgsmål om adoptionssag

Folketingets Ombudsmand har bedt Ankestyrelsen om en redegørelse om adoptivbørns ret til at være i kontakt med de biologiske forældre.

Sagen om den ulykkelige adoptionssag, der blev beskrevet i dokumentarfilmen »Adoptionens Pris« om den otte-årige pige Masho, har fået Folketingets Ombudsmand til at rejse spørgsmål om adoptivbørns ret til at være i kontakt med deres biologiske forældre.

- Folketingets Ombudsmand har netop rejst spørgsmål om adoptivbørns ret til at være i kontakt med deres biologiske forældre. Ombudsmanden har også besluttet at følge sagen om forholdene på det etiopiske børnehjem Enat Alem, skriver ombudsmanden.dk.

Børnehjemmet blev omtalt i dokumentarfilmen, der blev sendt på TV2 i den forløbne uge. Her følger man et dansk pars adoption af et søskendepar fra Etiopien. Folketingets Ombudsmand har efterfølgende bedt Ankestyrelsen om resultatet af den undersøgelse, som blev iværksat af forholdene på børnehjemmet og om at blive underrettet, hvis nye tiltag bliver iværksat.

Derudover har ombudsmanden bedt om en redegørelse af adoptivbørns ret til kontakt med de biologiske forældre:

- Ombudsmanden har bedt Ankestyrelsen om at redegøre for, hvilke regler der gælder for adoptivforældres ret til at regulere et adoptivbarns kontakt til de biologiske forældre i de tilfælde, hvor adoptivbarnet er blevet adopteret i så sen en alder, at det har haft et egentligt familieliv med sine biologiske forældre, skriver ombudsmanden.dk.

Her fremgår det ligeledes, at Ankestyrelsen også er blevet bedt om at redegøre for, om adoptivforældres ret til at regulere deres adoptivbarns kontakt til dets biologiske forældre påvirkes eller ændres, hvis adoptivbarnet bliver anbragt uden for hjemmet. Ombudsmanden har bedt Ankestyrelsen om at vurdere spørgsmålet i lyset af barnets rettigheder efter FNs Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Mest læste