Nyt udvalg skal se på menneskeretsspørgsmål

Justitsminister Morten Bødskov (S) har nedsat et ekspertudvalg, der skal vurdere, om Danmark lever op til sine internationale forpligtelser.

Udvalget skal blandt andet se på, om flere menneskerettighedsinstrumenter bør inkorporeres i dansk ret, og om Danmark bør påtage sig flere internationale menneskeretlige forpligtelser.

Regeringen vil bede udvalget om at komme med anbefalinger om, hvorvidt – og i givet fald hvordan – Danmark bør indarbejde flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk ret, og om vi skal tilslutte os den individuelle klageadgang til yderligere FN-komitéer.

Desuden skal man kigge på, om Danmark bør ratificere den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om et generelt diskriminationsforbud.

Udvalget er bredt sammensat med repræsentanter fra for eksempel børneområdet, handicapområdet, dommerforening og advokatrådet. Formand for udvalget bliver højesteretsdommer Hanne Schmidt.

BNB

Mest læste