Fakta:

Her er regeringens sygedagpengemodel

Regeringen har fremlagt sit forslag til en ny model for sygedagpengene. Regeringen vil nu indkalde partierne i Folketinget til forhandlinger med udgangspunkt i regeringens forslag.

Regeringen foreslår en model, der ser således ud:

  • Alle sygemeldte, der opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge efter de nuværende syv forlængelsesregler, bliver ikke påvirket, og de vil fortsat modtage sygedagpenge med uændret sats.
  • Alle sygemeldte skal frem over have revurderet deres sag efter seks måneder.
  • Sygemeldte, der i dag ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, starter på det tidspunkt i et ressourceforløb, hvor de er sikret forsørgelse.
  • Indsatsen i ressourceforløbet bliver tilrettelagt individuelt og indeholder en helhedsorienteret indsats med beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud til at få afklaret sygdomsforløbet og vejen tilbage til arbejde.
  • Under hele forløbet modtager man som sygemeldt en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst.
  • Regeringen foreslår en ny, særlig forlængelsesregel for alvorligt syge borgere med livstruende sygdomme, hvor de bliver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet.
  • Derudover ønsker regeringen, at sygemeldte i en forsøgsperiode får mulighed for at afvise behandling – for eksempel med antidepressiv medicin – uden at de mister deres forsørgelsesgrundlag.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Mest læste