Fødselsdage i 2017

Januar

1. Christian Engelsen, bestyrelsesformand, 40.

Soo-Jin Hong, violinist, 1.koncertmester, 40.

Enan Galay, koncernchef, 70.

2. Maja Ravn, scenograf, 50.

4. Teitur Lassen, artist, sanger, sangskriver, komponist, 40.

Bent Turbo Christensen Arensøe, fodboldtræner, fhv. fodboldspiller, 50.

Annette Sadolin, direktør, cand.jur., 70.

Johannes Møllehave, fhv. præst, forfatter, 80.

5. Mette Winge, forfatter, dr.phil., 80.

Helmuth Nyborg, professor, dr.phil. 80.

6. Jonas Kuld Rathje, ansvarshavende chehredaktør, 40.

7. Peter Reichardt, teaterdirektør, instruktør, skuespiller, 50.

Eric Søe Rylberg, cand.oecon., 60.

Poul Søgaard, højesteretspræsident, 70.

9. Kim Brandstrup, koreograf, 60.

10. Uffe Buchard, kreativ direktør, chefredaktør, TV-vært, modeskribent, 50.

Carsten Hansen, fhv. minister, fhv. MF, 60.

12. Camilla Christensen, forfatter, 60.

Michael Børresen, soloklarinettist, 70.

Samuel Rachlin, journalist, forfatter, 70.

13. Erland Kolding Nielsen, direktør, 70.

14. Bent Mejding, skuespiller, fhv. teaterdirektør, sceneinstruktør, 80.

17. Pernille Rosenkrantz-Theil, MF, 40.

Bo Christensen, nyhedsredaktør, 40.

Anne-Marie Mosegaard Dohm, direktør, fhv. chefredaktør, fhv. rektor, 50.

Karen Jespersen, fhv. MF, fhv. minister, 70.

18. Sanne de Neergaard, psykolog, 70.

19. Peter Aude, teaterchef, skuespiller, instruktør, 60.

Knud Vilby, journalist, forfatter, 75.

20. Sigurd Barret, pianist, entertainer, TV-vært, cand.phil., 50.

Pernille Schnoor, MF, 50.

24. Lars Poulsen, fhv. redaktør, journalist, 60.

25. Kim Rahbek Hansen, CEO, 60.

26. Jens Jørgen Madsen, redaktør, 50.

28.Viggo Sommer Kristensen, musiker, 60.

Birgit Meister, journalist, 75.

29. Søren Ejlersen, Co-funder, iværksætter, 50.

Flemming Pless, sognepræst, 60.

30. Margrethe Lyngs Mortensen, centerdirektør, 60.

31. Henrik Dam Kristensen, MF, fhv. minister, 60.

Anne Benedicte Wedell-Wedellsborg, professor, 70.

Februar

1. Mikael Andersen, galleriejer, 60.

Else Sommer, adm. direktør, 60.

2. Minik Rosing, professor, museumsleder, 60.

3. Stéphanie Marie Surrugue, journalist, forfatter, TV-vært, 40.

Kenneth Kristensen Berth, MF, 40.

4. Jakob Holmen Kraglund, koncernchef, adm. direktør, 50.

Arne Lundemann, skuespiller, 70.

5. Jesper Kunde, direktør, 60.

Lars Lohmann, skuespiller, 70.

8. Hans Toft, borgmester, advokat, 70.

Elith »Nulle« Nykjær, klarinettist, 80.

9. John Kørmer, billedkunster, 50.

10. Nikolaj Steen, musiker, 50.

11. Christian Lykke Graugaard, professor, 50.

Dan Tschernia, fhv, TV-direktør, 70.

Marianne Høgsbro, skuespiller, 70.

13. Annette Falberg, branchedirektør, 60.

Dick Kaysø, skuespiller, 70.

14. Michael Bjerregaard, økonomidirektør, 40.

Anders Moltke-Leth, direktør, 50.

Kasper Poulsson Salto, designer, 50.

René Skau Björnsson, cand.oecon, fhv. MF, 50.

Alex Ahrendtsen, MF, forfatter, forlægger, 50.

Lasse Helner, musiker, sanger, 70.

15. Olafur Eliasson, billedkunstner, 50.

16. Line Marie Laursen, chefredaktør, 40.

17. Jakob Bohr, professor, dr.scient., 60.

Lars Brygmann, skuespiller, 60.

18. Marianne Bedsted, direktør, 50.

20. Lise Hækkerup, bibliotekar, fhv. MF, 70.

22. Jens Thomas Arnfred, professor, arkitekt, 70.

23. Birgit Grøsfjeld, direktør, COO, 60.

Niels-Chr. Holmstrøm, direktør 70,

Pia Kjærsgaard, folketingets formand, fhv. partiformand, MF, 70.

24. Tine Götzsche, journalist, 50.

Rolf Gjedsted, forfatter, billedkunstner, 70.

25. Andreas Bo, skuespiller, 50.

Lene Louise Bang Jespersen, ambassadør, 50.

26. Lars Henrik Andersen, professor, 60.

Lars Tvede, adm. direktør, 60.

28. Pernille Reuter Eriksen, stabschef, 50.

Mikael Goldschmidt, adm. direktør, 60.

Per Christiansen, hospitalsdirektør, 60.

Marts

2. Peter Ravn Callesen, billedkunstner, 50.

Lene Balleby, kommunikatios- og pressechef, 60.

Søren Kragh Jacobsen, filminstruktør, sangskriver, 70.

3. Katrine Hertz Mortensen, nyhedsvært, journalist, 40.

Annemette Krakau, chefredaktør, 50.

4. Bodil Dalgaard Hammer, landsdommer, 50.

René Stockner, adm. direktør, 60.

7. Erik Clausen, filminstruktør, skuespiller, 75.

8. Camilla Sløk, lektor, cand.theol., ph.d., 50.

Johnny Svendborg Andersen, arkitekt MAA, cand.arch., stifter og ejer, 50.

Jørgen Ramskov, adm. direktør, 60.

9. Ellen Hillingsø, skuespiller, 50.

11. Peter Elsass, professor, chefpsykolog, 70.

14. Niels Otto Jensen, byretspræsident, 60.

15. Thomas Eje, skuespiller, kunstmaler, 60.

Stig Elling, fhv. salgsdirektør, 70.

16. Anja Boisen, professor, centerleder, 50.

17. Sine Sunesen, direktør, cand.jur., 50.

18. Jannie Linnemann, arkitekt, MAA, 60.

19. Liselotte Højgaard, klinikchef, professor, dr.med., 60.

21. Karin Jagd, skuespiller, 60.

Øyvind Ougaard, kapelmester, 60.

Rasmus Bo Bojesen, restauratør, kok, 60.

Ulla Dahlerup, forfatter, 75.

22. Bent Falbert, fhv. chefredaktør, 70.

23. Erik Bistrup, chefredaktør, 80.

24. Sisse Fjeldsted Rasmussen, CFO, Executive Vice President, 50.

Peter Langdal, instruktør, teaterchef, 60.

Ole William Petersen, professor, institutleder, 60.

25. Bo Bjørnvig, kulturjournalist, 70.

Willy R. Eliasen, borgmester, kriminalinspektør, 75.

27. Thomas Wenzell Olesen, cand.polit., markedsdirektør, 40.

Thorkild Høyer, advokat, 70.

Cecil Bødker, forfatter, sølvsmed, 90.

30. Terkel Andersen, landsformand, 60.

Morten Kjærum, direktør, 60.

Stig L. Andersson, professor, landskabsarkitekt, direktør, 60.

Jens Kampmann, direktør, fhv. minister, 80.

31. Ingolf Gabold, Development Executive, fhv. dramachef, komponist, forfatter, 75.

April

1. Morten H. Engelstoft, CEO, 50.

Søren Gericke, kok, 70.

Maj Wechselmann, filminstruktør, 75.

Thomas Bredsdorff, professor, 80.

Torben Rechendorff, fhv. kirke- og kommunikationsminister, fhv. MF, 80.

2. Nicki Pedersen, speedwaykører, 40.

3. Chris Mottes, adm. direktør, 50.

Ole Hasselgaard, rigsadvokat, 50.

4. Mette Marckmann, skuespiller, 50.

6. Jesper Bank, direktør, partner, foredragsholder, 60.

9. Jesper Bach, fhv. borgmester, advokat, 60.

10. Anne-Grethe Foss, viceadm. direktør, 75.

12. Jakob Axel Nielsen, direktør, fhv. hospitalsdirektør, fhv. minister, 50.

13. Charlotte Grønfeldt Lundblad, adm. direktør, HR-direktør, 50.

14. Ida From, viseforfatter, 80.

15. Tomas Anker Christensen, ambassadør, 50.

16. Pauline Kehlet, operasanger, 50.

18. Maiken Charlotte Wexø, programdirektør, fhv. kanalchef, 50.

Søren Riishøj, lektor, fhv. MF, 70.

Ruth von Sperling, journalist, fhv. redaktør, 75.

19. Dorte Westrup Gleie, adm. direktør, 50.

21. Prinsesse Isabella, 10.

Finn Nielsen, skuespiller, 80.

22. Svenn Skipper, pianist, dirigent, komponist, arrangør, 70.

23. Frank Sørensen, adm. direktør, 50.

Kim Buck, guldsmed, 60.

25. Eva Harlou, arkitekt, 40.

26. Torben Bjerre-Madsen, adm. direktør, 60.

27. Christine Buhl Andersen, museumsdirektør, 50.

29. Rasmus Jarlov, leder, cand.merc., MF, 40.

Jacob Holdt, foredragsholder, fotograf, 70.

30. Birthe Neumann, skuespiller, 70.

Per Pallesen, skuespiller, instruktør, forfatter, fhv. teaterchef, 75.

Bodil Sangill, skuespiller, 85.

Maj

2. Henrik Dahl Jeppesen, adm, direktør, 50.

5. Lars Kolind, bestyrelsesformand, 70.

6. Flemming Hvelplund, vinmand, forfatter, 75.

 

7. Adam Price, forfatter, instruktør, restauratør, 50.

Jesper Steinmetz, korrespondent, 50.

9. Berit Vardenær Hertz, adm. direktør, 50.

Kristian Levring, filminstruktør, 60.

Niels Fog, købmand, 70.

11. Søren Østergaard, skuspiller, cirkusdirektør, 60.

Per Morten Abrahamsen, billedkunstner, fotograf, 60.

Jan Nielsen, direktør for Dyrehavsbakken, 75.

12. Erik Ross Pedersen, fhv. bestyrelsesformand, cand.jur., 80.

13. Niels Oluf Kyed, advokat, 80.

14. Margrethe Floryan, museumsinspektør, ph.d., 60.

15. Inger Klein Olsen, kaptajn, 50.

16. Manu Sareen, fhv. MF, fhv. minister, 50.

17. Peter Høeg, forfatter, 60.

Knud Erik Kirkegaard, fhv. MF og minister, skolekonsulent, 75.

18. Claus Oldenburg, sognepræst, 70.

19.Jeanette Aaen, adm. direktør, 50.

Flemming Quist Møller, tegner, musiker, forfatter, instruktør, 75.

20. Mads Gamdrup, billedkunstner, 50.

Jesper Boas Smith, direktør, konsul, 60.

21. Bjørn Nørgaard, professor, billedhugger, 70.
22. Lotte Garbers, forfatter, 50.

Evald Vestergaard, økologisk landmand, formand, 60.

23. Søren Møller, landsformand, DGI, 60.

24. Peter Suppli Benzon, erhvervsredaktør, 50.

25. Grethe Mogensen, skuespiller, 80.

26. Asger Høeg, direktør, 70.

28. Gert Kjeldsen, direktør, 60.

29. Ida Wohlert, TV-vært, 40.

30. Maria Grønlykke, forfatter, cand.jur., 60.

31. Joachim Brøchner Olsen, MF, fhv. kuglestøder

Marianne Stagetorn Kolos, kagekone, 50.

Juni

1. Tal Rosenzweig, billedkunstner, 50.

2. Jon Fridrik Kjølbro, menneskerettighedsdommer, 50.

Arne Josefsen Rolighed, fhv. adm. direktør, fhv. minister, 70.

3. Johannes Langkilde, udenrigskorrespondent, TV-vært, 40.

Lars Hjortshøj, komiker, 50.

Børge Grønne Nordestgaard, professor, overlæge, dr.med., 60.

5. Isabella Miehe-Renard, TV-vært, 50.

Jan Pytlick, landsholdsekspert, fhv. håndboldtræner, 50.

Morten Sabroe, journalist, forfatter, 70.

6. Gitte Rabøl, direktør, 60.

Ole Roos, filminstruktør, manuskriptforfatter, klipper, 80.

10. Solbjørg Højfeldt, skuespiller, 70.

Per Thornit, De Kongelige Ridderordeners skatmester, fhv. hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen, kammerherre, 75.

11. Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, 60.

12. Flemming Just, museumsdirektør, dr.phil., adj. professor, 60.

Diana Benneweis, fhv. cirkusdirektør, 70.

13. Flemming Nør-Pedersen, direktør, 50.

14. Sten Byriel, operasanger, 60.

Jørgen Leth, filminstruktør, forfatter, journalist, TV-kommentator, 80.

Lise Nørgaard, journalist, forfatter, 100.

18. Berit Eika, prorektor, professor, cand.med., 60.

Károly László Németh, advokat, 75.

19. Claus Carstensen, professor, billedkunstner, forfatter, 60.

Michael Zilmer-Johns, ambassadør, 60.

Gert Smitrup, journalist, 95.

20. Ivar Castenschiold, godsejer, 75.

21. Kim Sillemann, adm. direktør, 60.

22. Anna Grue, forfatter, 60.

24. Troels Ørting Jørgensen, Managing Director, Group Chief Information Security Officer, 60.

26. Per Kaalund, fhv. amtsborgmester, fhv. MF, 80.

27. Jens Sørensen, skattedirektør, 60.

Karsten Bjørn Svensson, redaktør, 75.

29. Inge Dahl-Sørensen, fhv. MF, 70.

30. Terese Damsholt, skuespiller, 70.

 

Juli

1. Kim Skotte, journalist, forfatter, 60.

2. Bo Jacobsen, restauratør, 60.

Erik Grip, fhv. amtsrådsmedlem, komponist, visesanger, 70.

Hans Leonardo Pedersen, saxofonist, orkesterleder, 75.

4. Lars Barfoed, fhv. MF, fhv. partiformand, 60.

Claus Bue Petersen, skuespiller, 70.

6. Frederik Stjernfelt, professor, 60.

Carsten Juste, journalist, fhv. ansv. chefredaktør, 70.

7. Tom Kristensen, racerkører 50.

Sørine Gotfredsen, journalist, teolog, 50.

John Nielsen, ambassadør, 60.

Peter Hansen-Nord, hofjægermester, godsejer, fhv. MF, 70.

8. Kjeld Olesen, fhv. minister, styrmand, 85.

11. Jacob Thage, museumsdirektør, 60.

Pia Jette Hansen, teaterdirektør, skuespiller, instruktør, 60.

12. Christian Bitz, forskningschef, ernæringsekspert, TV-vært, foredragsholder, 40.

David Trads, udviklingsdirektør, redaktør, forfatter, 50.

Mette Margrethe Rode Sundstrøm, adm.direktør, CEO, 50.

Anne Marie Løn, forfatter, 70.

13. Bent Holstein, kunstmaler, 75.

85. Per Nørgård, komponist, 85.

15. Christian Anders Nørgaard. Hendes Majestæt Dronningens jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør, 60.

Christian Hvidt, fhv. forsvarschef, 75.

17. Dorthe Kollo, sanger, 70.

Anders Koppel, komponist, musiker, 70.

21. Mikael Kamber, journalist, forfatter, fordragsholder, 50.

Thomas Voss, bestyrelsesformand, direktør, 50.

Karen Heebøll, universitetsdirektør, 50.

Jørgen Estrup, seniorkonsulent, universitetslektor, fhv. MF, 75.

25. Gitta-Maria Sjöberg, operasanger, 60.

Finn Winkler, generalmajor, 60.

Kirsten Stallknecht, fhv. formand for Dansk Sygeplejeråd, 80.

26. Mette Bock, kultur- og kirkeminister, MF, 60.

27. Anette Støvlebæk, skuespiller, 50.

28. Lars Ellehave-Andersen, direktør, 50.

Claus Bering, adm. direktør, CEO, 60.

29. Alice Vestergaard, fhv. chefredaktør, 80.

30. Tonny Landy, operasanger 80.

31. Freddy Svane, ambassadør, 60.

August

1. Anders Samuelsen, udenrigsminister, MF, cand.scient.pol., 50.

3. Palle Knudsen, kgl. opersanger, 50.

4. Christel Schaldemose, MEP, 50.

Betina Bendix, adm.direktør, journalist, 50.

Ole Krog, adm. direktør, 60.

Gregers Dirckinck-Holmfeld, journalist, 85.

6. Elisabeth Westenholz, pianist, organist, 75.

7. Lone Diana Jørgensen, forfatter, cand.mag., 70.

9. Nicolaj Kopernikus, skuespiller, 50.

Ib Frederiksen, fhv. amtsborgmester, fhv.landsbrugs- og fiskeriminister, gårdejer, 90.

10. Richard Ragnvald, sanger, 70.

11. Henriette Søltoft, branchedirektør, 50.

12. Jesper Grønkjær, fodboldkommentator, fhv. fodboldspiller, 40.

Mogens Dalsgaard, pianist, 75.

Ole Arnold Busck, forlangsboghandler, oberstløjtnant, godsejer, cand.merc., 80.

14. Kasper Danielsen, adm. direktør, arkitekt MAA, cand.arch., 60.

15. Franz Beckerlee, musiker, kunstner, 75.

16. Carsten Holst, direktør, 50.

Elisabeth Gjerluff Nielsen, sanger, 60.

Lis Zwick, maler, 75.

19. Jan Reckendorff, statsadvokat, 60.

Flemming Steen Munch, vicepolitiinspektør, 70.

20. Sejr Clausen, journalist, fhv. chefredaktør, 80.

21. Pernille Lyngvold Ernbjerg, koncernfinansdirektør, 50.

Frederik A. Rosenørn-Lehn, kammerherre, lensbaron, 70.

22. Mogens Granborg, fhv. koncerndirektør, civilingeniør, 70.

23. Iben Mai Winsløw, advokat (L), partner, 50.

Svend Tougaard, biolog, forsker, 75.

24. Hans Pauli Olsen, billedhugger, 60.

26. Jess Ørnsbo, forfatter, 85.

27. Per Stig Møller, fhv. MF, fhv. minister, dr.phil., 75.

28. Karen Mosbech, adm. direktør, 60.

31. Hanne Boel, sanger, professor, prorektor, 60.

September

1. Rikke Sandberg, koncertpianist, 40.

Sinne Eeg, jazzsanger, musiker, komponist, 40.

Anette Dreyer, sølvsmed, cand.pæd., 50.

Signe Lopdrup, COO, direktør, 50.

3. Brian Bech Nielsen, rektor, professor, 60.

4. Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister, MF, 70.

6. Annette Dahl, musiker, 60.

Bodil Nielsen, billedkunstner, 60.

7. Erann Drori, sanger, sangskriver, komponist, 50.

Peter Moesgaard Sørensen, EU-ambassadør, diplomat, jurist, 60.

8. Christian Motzfeldt, direktør, 60.

Lise Svanholm, kunsthistoriker, mag.art., 85.

Frank Poulsen, fhv. præsident for Sø- og Handelsretten, 90.

9. Hans-Georg Møller, journalist, 75.

10. Henrik Poulsen, adm. direktør, koncernchef, 50.

11. Christopher Arzrouni, særlig rådgiver, fhv. redaktør, 50.

Preben Elkjær, fhv. professionel fodboldspiller, TV-kommentator, 60.

12. Jytte Hilden, fhv. kulturminister, 75.

15. Frederik Dessau, forfatter, 90.

17. Anne Louise Hassing, skuespiller, 50.

18. Anna Marie Fisker, centerleder, 60.

19. Jens Rugsted, guitarist, 70.

Lars Hedegaard, chefredaktør, fhv. formand, cand.mag., 75.

20. Mona Juul, adm. direktør, 50.

21. Trine Gregorius, journalist, 60.

24. Jan Boesen Olsen, adm. direktør, 60.

26, Karin Mortensen, tidl. håndboldspiller, 40.

Morten Kærså, komponist, musiker, 60.

Knud Heinesen, fhv. finansminister, 85.

27. Jesper Tørring, overlæge, 70.

Henrik Rindom overlæge, spediallæge i psykiatri, misbrugsekspert, 70.

28. Lone Strøm, rigsrevisor, 50.

Betina Heltberg, journalist, cand.scient.pol., fhv. redaktør, 75.

30. Thomas Laybourn, badmintonspiller, 40.

Oktober

2. Jens Bangsbo,professor, leder, 60.

3. Carsten Dahl, professor, pianist, komponist, 50.

Jørgen Nielsen, luftkaptajn, adm. direktør, 60.

Rolf Bagger, forfatter, journalist, 80.

5. Mikael Simson Bertelsen, programchef, 60.

8. Andreas Brantelid, cellist, 30.

Axel Rye, redaktør, 110.

9. Charlotten Dyremose, cand.scient.pol., fhv. MF, 40.

10. Maria Frej, prografchef, 50.

14. Tina Dickow, sanger, sangskriver, 40.

Jesper Bruun-Rasmussen, kunstauktionsleder, 75.

19. Thomas Ahrenkiel, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, 50.

Annette Vincentz Petersen, direktør, 60.

Erik Meier Carlsen, forfatter, journalist, fhv. chefredaktør, 70.

20. Simon Emil Ammitzbøll, økonomi- og indenrigsminister, MF, gruppeformand, 40.

Vigga Bro, skuespiller, instruktør, historiefortæller, 80.

26. Mads Lebech, adm. direktør, fhv. borgmester, cand.jur., 50.

Merethe Stagetorn, advokat, 75.

Klavs Hovman, bassist, 60.

28. Jonas Rasmussen, badmintonspiller, 40.

29. Mikkel Harder Munck-Hansen, direktør, sceneinstruktør, dramatiker, 50.

Vita Andersen, forfatter, 75.

30. Nikolaj Hübbe, balletmester, fhv. solodanser, 50.

Lene Floris, direktør, mag.art., 60.

Keld Mikkelsen, direktør, 60.

31. Per Bank, koncernchef, 50.

Nina Crone, filmproducent, direktør, 70.

November

3. Henrik Wedell-Wedellsborg, baron, advokat, kammerherre, oberstløjtnant. 75.

6. Dan Zahavi, professor, dr.phil., centerleder, 50.

Helge Adam Møller, major, fhv. statsrevisor, fhv. MF, 75.

8, Jørgen Reenberg, skuespiller, 90.

9. Svend Olling, ambassadør, 50.

10. Lars Vesterløkke, chefredaktør, adm. direktør, 60.

12. Anders Primdahl Vistisen, MEP, 30.

13. Chili Turéll, skuespiller, 70.

14. Hans-Ole Jochumsen, direktør, 60.

15. Christian Ahlefeldt-Laurvig, godsejer, greve, 50.

Jess Myrthu, seniorportner, bestyrelsesformand, 70.

16, Vicki Berlin, komiker, 40.

Tine Lindhardt, biskop, 60.

18. Vivian Etting, forfatter, cand.mag., 60.

19. Mette Frederiksen, partiformand, fhv. justitsminister, MF, 40.

Anders Mastrup, adm. direktør, producent, 60.

25. Nikolaj Viltoft, kapelmisicus, solotrompetist, 40.

26. Lars Bo Langsted, professor, leder, 60.

27. Dorte Krak, CEO, adm. direktør, 50.

28. Klaus Høm, direktør, fhv. institutchef, 50.

29, Peter Frische, ejendomsinvesteringschef, cand.polit., 50.

December

 

1. Ida Davidsen, smørrebrødsjomfru, forfatter, 80.

2. David Owe, skuespiller, 40.

Aaja Chemnitz Larsen, MF, fhv. direktør, 40.

Dorthe Mikkelsen, Senior Vice President, 50.

Nina Sten-Knudsen, billedkunstner, 60.

6. Jan Restorff, restaurantionschef, 50.

7. Nils Schou, forfatter, 75.

9. Christina Egelund, MF, 40.

Luna Christofi, sportsjournalist, 50.

13. Jens Jørn Spottag, skuespiller, 60.

14. Soo-Kyung Hong, cellist, koncertmester, 40

15. Per Noesgaard, adm. direktør, 60.

16. René Redzepi, kok, 40.

17. Ingvar Cronhammar, billedhugger, 70.

18. Agnete Raaschou-Nielsen, direktør, 60.

19. Merete Agergaard, direktør, 60.

Richard Fynbo, direktør, 50.

27. Anders Kretzschmar, adm. direktør, 60.

Kjeld Kirk Kristiansen, bestyrelsesformand, kammerherre, 70.

28. Lars Midtiby, direktør, 40.

Jakob Stegelmann, producer, redaktør, 60.

Katy Bødtger, sanger, 85.

29. Rolf Ejlersen, pressechef, 60.

Kurt Ravn, skuespiller, 70.

Dirk Brüel, filmfotograf, 75.

30. Jeanette Ottesen, professionel svømmer, 30.

Carsten Lyngsø Thomsen, CEO, adm. direktør, 50.

Kaare R. Skou, fhv. politisk redaktør, 70.

31. Susanne Staun, forfatter, oversætter, 60.

Aktuelle job lige nu

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på b.dk skal du tillade visning af annoncer på b.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer b.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.