Søofficer degraderet

Forsvarsministeriet vandt i Højesteret over søofficer, der var degraderet fra rangen som kommandør, svarende til oberst, til den mere ydmyge rang som orlogskaptajn, der svarer til en major i Hæren.

Arkivfoto.
Arkivfoto.
Degraderingen skyldtes, at søofficeren, Per Tidemand havde misbrugt forsvarets rejsemidler til for dyre hotelophold og måltider.

Østre Landsret annullerede sidste forår degraderingen med den begrundelse, at Forsvarsministeriet havde brugt tjenestemandslovens bestemmelser i stedet for de militære disciplinarmidler, der kunne have været anvendt.

Men ifølge søofficerens advokat, John Kahlke, nåede Højesteret altså til det modsatte resultat.

Hvor en af landsrettens dommere mente, at sanktionen - degradering - var for voldsom en straf for misbruget af rejsemidler, mente Højesteret, at sanktionen var passende.

Den klare sejr til forsvarsministeriet betyder, at de to generaler, Henrik Røboe Dam og Poul Kiærskou, der netop er tildelt en irettesættelse og en advarsel for deres roller i den såkaldte "papkassesag." ikke har udsigt til at slippe for deres sanktioner.De to generaler er i lighed med Per Tidemand sanktioneret efter tjenestemandslovens civile bestemmelser
Mest læste