Grafik

Se folkeskolereformens hovedpunkter

En sammenhængende og aktiv skoledag med flere og bedre timer til undervisning og aktiviteter