Modige surfere trodser stormen

Mens de fleste danskere skynder sig indendøre, er en lille gruppe ude for at nyde stormvejret. Surferne elsker store bølger, og stormen giver god mulighed for at komme ud og prøve kræfter med vandmasserne.

Mere om emnet