Fakta

LO gennem 115 år

Forgængeren for LO, De Samvirkende Fagforbund, blev grundlagt 3. januar 1898.

LO fungerer som faglig hovedorganisation og forhandler den såkaldte hovedaftale med Dansk Arbejdsgiverforening.

LO er også forbundenes samlede stemme over for regeringen, Folketinget og EU.

Organisationens medlemmer er 18 fagforbund - heriblandt 3F, FOA, HK, Dansk El-Forbund, NNF og Dansk Metal.

De 18 medlemsforbund er organiseret i fem branchekarteller.

Ved udgangen af 2011 var 1.122.795 danskere medlem af et LO-forbund, et fald på mere end 300.000 siden 2002.

Den 60-årige tidligere fiskeriarbejder og fagforeningskonsulent Harald Børsting har været formand for organisationen siden 2007.

Han blev genvalgt i 2011, men har meddelt, at han ikke genopstiller, når hans periode udløber i 2015.