Bænken: Danske politikere mangler ben i næsen

I ugeprogrammet Bænken spørger vi almindelige danskere om deres holdning til et aktuelt emne. I dag møder vi Agnes til en snak om vældfærdsturisme og om danske politikeres manglende vilje til at sige EU imod.