Ældre mænd føler sig raskere end kvinder

Ny rapport viser, at ældre mænd i højere grad end jævnaldrende kvinder synes, de har et godt helbred. Generelt har både ældre mænd og kvinder fået det bedre i løbet af de seneste år.

Ældre mænd vurderer i højere grad end jævnaldrende kvinder, at de har et godt helbred. Det viser en ny rapport, som SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggør fredag.

- Rapporten viser, at mænd og kvinder ældes forskelligt, og at der er en række kønsforskelle i ældres behov og ressourcer, siger Heidi Hesselberg Lauritzen til Berlingske Nyhedsbureau.

Hun har været med til at udarbejde rapporten, der er baseret på den omfattende Ældredatabase, som rummer oplysninger afleveret af ældre siden 1997. De nyeste tal er fra 2007.

- Rapporten viser, at mænd i højere grad end kvinder vurderer, at de har et godt helbred. Det afspejler sig blandt andet ved, at en større andel af mændene har et højt funktionsniveau og et generelt bedre velbefindende end kvinderne. Vi kan se, at der generelt er flere kvinder end mænd, der modtager hjemmehjælp. Det hænger naturligvis sammen med kvinders generelt set dårligere helbredssituation, men kan også skyldes, at flere kvinder end mænd oplever, at ægtefællen dør og dermed ikke kan trække på dennes ressourcer i forhold til at få udført de praktiske opgaver i hjemmet, siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Selv om de ældre mænd har det bedre end de jævnaldrende kvinder, er der godt nyt til alle: Både mænd og kvinder har fået det bedre i løbet af de seneste år.

- Hovedparten vurderer, at de har et godt helbred, og vi kan se en tendens til, at både mænd og kvinder har det bedre i 2007, end jævnaldrende havde i 1997. Det er både i forhold til den generelle helbredssituation og funktionsniveau. Der er en større andel, der i 2007 levede helt uden funktionsnedsættelse end tidligere, siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Hun mener, der er flere forklaringer på udviklingen:

- En forklaring kan være, at der er kommet et større samfundsmæssigt fokus på vigtigheden af, at man holder sig sund og aktiv langt op i alderdommen, og det vil alt andet lige have en afsmittende effekt på de ældres helbred og funktionsniveau, siger hun.

Mest læste