Groft sagt

Uden adgangsprøve

Ditlev Tamm: Danskere har i de sidste årtier ikke været glade for prøver, der forudsatte mere eksakte kundskaber.

Ditlev Tamm
Ditlev Tamm
Det har bl.a. givet sig udslag i, at kun få danske har indstillet til og kunnet bestå en optagelsesprøve for at blive ansat i EU. Prøven er senere lavet lidt om, så ikke bare paratviden, men også analytiske evner og lignende færdigheder indgår. Alligevel er det danske ansøgerantal ringe, og kun meget få består prøven. Det er lidt underligt, og en del af forklaringen må være, at det er relativt let i Danmark uden særlige prøver eller kundskaber at få en lederstilling, og hvorfor skulle man så rejse til Bruxelles og slide i det og acceptere en på én gang mere høflig, men også mere bureaukratisk omgangstone. Et besøg i en EU-institution overbeviser hurtigt om, at afstanden, også når det gælder omgangsformer, vokser mellem Syd- og Nordeuropa, så hvorfor skulle man dog drage derned, hvis man kan få en stilling i Københavns Kommune, der har lige så mange ansatte som EU, hvor der ikke stilles krav om at bestå en adgangsprøve, og hvor der er mange flere direktørstillinger.