Groft sagt

Seniorøkonomen

Claes Kastholm Hansen: I en kommentar til en artikel i Politiken om dansk økonomis snegletempo forklarer en herre ved navn Mikkel Høegh, at »hvis der for alvor skal gang i den danske økonomi, skal der gang i byggeriet.

Claes Kastholm Hansen
Claes Kastholm Hansen
Udviklingen i byggeriet er en rigtig god indikator for, om økonomien har det godt eller skidt«. Hr. Høeghs udtalelse er et glimrende eksempel på, hvem journalisten aldrig skulle spørge om dansk økonomi. At sætte sin lid til byggeriet svarer til at tro på, at vejen til økonomisk vækst er, at vi klipper hinanden endnu mere. Den danske byggebranche er i forvejen alt for stor, lønningerne for høje, konkurrencen for lille, og der har igennem adskillige år været overproduktion af boliger. Forudsætningen for sund vækst er øget eksport. Men Mikkel Høegh er seniorøkonom i BRFKredit. Som så ofte gribes man af glæde over H.C. Andersens enestående talent for at tage menneskene på kornet. Kan du lægge æg? spørger hønen den grimme ælling, for det er nu dertil, dens horisont går.
Mest læste