Groft sagt

Lovlig tjenstlig ordre

Lars Møller
Lars Møller

I Forsvaret lærer man, at man kun må følge lovlige tjenstlige ordre. Det er en direkte følge af Nürnberg-processerne. Ingen kan undskylde sig med blot at have fulgt ordre. Det betyder også, at modtageren selv skal vurdere, om ordren holder sig inden for landets love. Gør den ikke det, skal ordren nægtes. Gør den, skal ordren udføres, ellers kan man finde sig et andet job. Måske skulle man også benytte dette gode princip indenfor politietaten. Mange problemer kunne undgås. Den menige politimand m/k kunne nægte at udføre ulovlige ordre som at fjerne tibetanske flag, ligesom man kunne undgå meget vås om at tage ting fra flygtninge.

Mest læste