Groft Sagt

Kulturrevolutionen

Peter Kurrild-Klitgaard: Siden 1970erne har man altid kunnet stole på én tommelfingerregel i tilværelsen: At hvis den venstreradikale frontorganisation kaldet Danske Gymnasieelevers Sammenslutning havde et uddannelsespolitisk synspunkt, var det i sig selv tilstrækkelig grund til at mene præcis det modsatte.

Peter Kurrild-Klitgaard
Peter Kurrild-Klitgaard

Derfor kan Groft sagt med taknemmelighed notere, at reglen fortsat holder: DGS var således blandt de første til at udtrykke begejstring over det forsøg på gymnasieområdet, som nu iværksættes i Region Hovedstaden: Fra august vil seks gymnasier skrotte det faste pensum, eleverne får ingen bøger, de får ingen lektier for, og lærerne må kun tale syv minutter ad gangen.

»Det er rigtigt gode tanker«, mener DGS. Andre vil sikkert hæfte sig ved, at det reelt blot vil betyde endnu større sociale skel mellem danskerne, for de dannede og uddannede skal såmænd nok sørge for, at deres børn kommer på bedre skoler og i øvrigt får noget ballast med hjemmefra. Vi nøjes med at påpege, at det jo er helt i tidens kulturrevolutionære ånd, og at der som bekendt ikke stilles krav om læsefærdigheder eller evnen til at lytte for at kunne modtage overførselsindkomst.

Mest læste