Groft sagt

Fagre nye Danmark

Claes Kastholm Hansen: Engang lovede en tidligere socialdemokratisk regering, at der aldrig ville blive tale om samkøring af dataregistre, og at borgerne kunne stole fuldt og fast på, at Big Brother-samfundet ikke ville blive en realitet i Danmark.

Claes Kastholm Hansen
Claes Kastholm Hansen

Og mange år før det løfte blev afgivet, svor en VKR-regering højt og helligt, at indførelsen af CPR-numre var en ren og skær praktisk foranstaltning, et eksklusivt mellemværende mellem stat og borger, og en dybt bevaret hemmelighed for alle andre. I dag kan man ikke bevæge sig i samfundet uden at bruge sit CPR-nummer, og, som det fremgik af Berlingske i lørdags, agter en bureaukratisk institution ved navn »Udbetaling Danmark« pr. 1. marts i forbindelse med, at den påbegynder sit virke, at etablere en permanent samkøring af en række registre, der skal kontrollere, om borgerne får mere udbetalt, end de har krav på, og hvis samkøringen viser tvivl, bliver borgeren sat ind på en såkaldt »undringsliste« til nærmere undersøgelse.

Samme regering gav for få måneder siden SKAT frit spil til at gå ind på privat grund uden dommerkendelse. Groft sagt anbefaler, at regeringsmedlemmerne og oppositionens ledere får et efteruddannelseskursus i, hvordan fascisme udvikler sig. Holger K. Nielsen kan eventuelt stå for det. Han kan sin teori og sin historie og var, indtil partiet blev regeringsparti, stærkt på vagt over for fascistiske tendenser.