Groft Sagt

1. klasse

Klaus Kjøller: 55 procent af de tosprogede drenge i 9. klasse i københavnske skoler er ude af stand til at forstå, hvad de læser. Den ansvarlige borgmester Anne Vang udtaler: »At de her drenge ikke får en chance og falder igennem, det er det største problem, folkeskolen og samfundet overhovedet står over for.«

Klaus Kjøller
Klaus Kjøller

Ja, men det er jo et endnu større problem, at det ikke er spor nyt for nogen, at disse børn opholder sig ni år i skolen uden at lære at forstå, hvad de eventuelt læser. Og det er uanstændigt pinligt, at den ansvarlige minister – uanset partifarve – hver gang skandalen popper op i medierne, bare aflirer det sædvanlige salmevers.

Således messer seneste undervisningsminister, Antorini, tirsdag på TV om tidligere indsats, dygtigere pædagoger, fagligt løft, konkret undervisning, matematik ind i sløjdundervisningen og flere timer på en mere spændende måde. Altsammen gamle ideer, men ikke gamle nok.

Groft sagt foreslår, at man genindfører det oldnordiske, enkle princip om, at eleverne faktisk skal kunne noget for at komme op i næste klasse. Alternativt bør man omdefinere alle klasser til 1. klasse.

Mest læste