Tørke tvinger landmænd til at fodre husdyr med kaktus

Det nordøstlige Brasilien lider i øjeblikket under den værste tørke i 50 år. Græssende kvæg kan ikke finde føde og sulter ihjel. Mange landmænd har forladt deres gårde. Kilde: Reuters 09-01-2013