Database over danske tyskerbørn

Tre millioner norske kroner skal bruges til forskning i efterkommere af tyske soldater i Danmark, Norge og Holland på et interna- tionalt projekt.

Det Norske Forskningsråd har bevilliget omkring en halv millioner norske kroner til et forskningsprojekt, der bl.a. skal afdække, hvor mange børn af danske mødre og tyske soldater, der blev født i Danmark under og efter den tyske besættelsen af Danmark, og hvordan myndigheder behandlede børnene.

Projektet er en del af et større dansk-norsk-hollandsk komparativt forskningprojekt, ledet af den norske politolog og forsker Stein Ugelvik Larsen, universitetet i Bergen. Han har gennem flere år beskæftiget sig med emnet og har bl.a. bidraget til rapporten »Fiendens barn?«.

Det er folkeskolelærer og lægforsker Arne Øland, formand for Danske Krigsbørns Forening og selv tyskerbarn, der står for den danske del af forskningsprojektet (omtalt i Univers 16. september 2000). Desuden deltager forskere fra Holland og Tyskland.

Norges Forskningsråd har i alt bevilliget tre millioner norske kr. til det samlede projekt, der skal afsluttes i 2003.

I Norge regner man med, at der er omkring 12.000 børn af en far, der var tysk soldat eller udkommanderet som tysk soldat i Norge. I Danmark er det officielle tal 5.500; men sandsynligvis er tallet meget større, siger Arne Øland, der også har til opgave at lave en database over danske tyskerbørn.

En del af de danske tyskerbørn blev bortadopteret eller voksede op i uvidenhed om deres herkomst. Mange er ikke registeret som børn af tyske fædre i de officielle annaler.

F.eks. findes sagen om spædbarnet Arne Øland ikke i arkiverne. Først som 48-årig fandt han ud af, at hans biologiske far havde været registreret som tysk soldat.

Mange midaldrende danskere lever sandsynligvis i uvidenhed om, at de er børn af en dansk-tysk forbindelse, mener Arne Øland. Ikke mindst fordi de danske myndigheder efter krigen, ifølge Arne Øland, i vid udstrækning foretrak at fortie eller tilsløre børnenes herkomst.

Norges Forskningsråd har de senere år afsat betydelige midler til en kortlægning af denne del af Norges historie. I Danmark er der derimod stort set ikke blevet forsket i området.

Foto: Lars Aarøe